Hinna Park blir en viktig del av nabolaget for alle som flytter til Jåtun. Nå planlegges den videre utviklingen av dette innholdsrike og mangfoldige området. Et av målene er å tilgjengeliggjøre Jåttåvågens fantastiske sjøfront.

Foto: Hinna park

– Vår ambisjon er å bli Nordens mest attraktive nærings-, bolig- og rekreasjonsområde, sier Kjetil Haver, markedssjef i Hinna Park. Og det er ingen tvil om at han mener alvor, nå som planene legges for siste fase av den storstilte utbyggingen i Jåttåvågen. I tillegg til nye arbeidsplasser og boliger skal store deler av sjøfronten åpnes for folk flest.
– En bystrand i området nedenfor tårnet er høyaktuelt i videreforedlingen av Hinna Park. Vi ønsker å skape en bydel der folk møtes også utenfor jobbsammenheng, og her har vi enestående gode muligheter til å utvikle fjordkanten. Disse områdene vil helt sikkert bli gode rekreasjons- og møtesteder også for de som flytter inn på Jåtun, sier Kjetil, som også kan
fortelle at andre deler av sjøfronten skal kunne nytes i utviklingsperioden. 
– Disse områdene er for fine til at de kan ligge brakk. Derfor må vi også gjøre noe midlertidig for å kunne åpne opp for resten av Hinna bydel, sier han.

Historien om Hinna Park er en historie om vellykket byutvikling. Man skal ikke mange år tilbake i tid før dette var et område nesten uten liv. I dag er det helt motsatt, med moderne boliger, arbeidsplasser, stadion, kjøpesenter, restauranter og butikker – og ikke minst flotte friområder. I 2019 ble det klart at Camar Eiendom, Entra, Stavanger Utvikling KF og Obos skal
utvikle siste halvpart av utbyggingen i Jåttåvågen: 275 dekar mellom sjøen og jernbanelinjen.
– Området skal etter planen fylles med 6000 arbeidsplasser og 1500 boliger. Investeringene er anslått til 10 milliarder kroner. Tar man med fase 1 av utbyggingen, som alt er gjennomført, vil det være 14.000 arbeidsplasser og 2500 boliger i Jåttåvågen om 20–25 år. Å ha alt på ett sted har en enorm verdi, med tanke på både bærekraft og livsstil, mener Kjetil, og utdyper:
– Her blandes jobb og fritid om hverandre. Før jobb velger mange av de som jobber her å ta seg en treningsøkt hos Arena treningssenter eller joggetur i de fine omgivelsene. I lunsjen har de mulighet til å shoppe i Stadionparken eller spise lunsj på Ostehuset. Når arbeidstiden er over, møtes kollegaer til middag på Sabi Sushi eller heie frem Viking på stadion. Jeg er helt sikker på at Hinna Park og Jåtun styrker hverandre, og i sum vil være et svært attraktivt sted å bo, jobbe og leve, smiler Kjetil.

Å være sosial og bli kjent med naboene er kanskje det viktigste for trivsel, stabilitet og tilhørighet i bomiljøet. Når vi bygger Jåtun, så legger vi til rette for mange gode og uformelle møtesteder mellom boligene, sier prosjektutvikler i Base Bolig, Odd-Are Njå.

Odd-Are Njå – Prosjektutvikler i Base Bolig

Godt naboskap kommer ikke av seg selv. Det fysiske miljøet må være slik at man enkelt kan møtes, både tilfeldig og planlagt. Der har vi mange gode idéer som nå er i ferd med å utformes til reelle planer, forteller Odd-Are. Det er tydelig at han er levende engasjert i forarbeidet med Jåtun, der målet er å bygge byens beste nabolag. Intet mindre.

Gode uterom for alle
På Jåtun er en av hovedtankene at boligene plasseres rundt ulike tun hvor beboerne kan bli kjent og tilbringe tid sammen. Det skal være lett å bevege seg mellom de ulike tunene, som får forskjellig innhold. Noen kan bli rendyrkede lekeplasser hvor barn og foreldre, eventuelt barnebarn og besteforeldre, kan møtes. Andre tun kan tilrettelegges med treningsapparater for aktive voksne, mens noen tun kan få rikholdige planteparseller. Mulighetene er mange.
– Vi planlegger de felles uterommene med både aktive og rolige soner for ulike aktiviteter og aldersgrupper. Det skal være lyse og lett orienterbare rom som oppleves som trygge. Et enkelt og oversiktlig gangveisystem skal danne strukturen i uteområdene, slik at det blir lett for orienteringshemmede og andre å finne fram. Her skal vi unngå øde eller bortgjemte restarealer som kan skape utrygghet, sier Odd-Are.

Hele livet på Jåtun
Foran seg på en ellers ryddig pult har Odd-Are ulike versjoner av et livshjul, alle rikt illustrert for å vise hvordan boligbehov kan endre seg over tid. Det er et mål å legge til rette for at den enkelte kan ha hele sin boligkarriere på Jåtun, også ved endret livssituasjon på grunn av alder, sykdom, samlivsbrudd eller annet, mener prosjektutvikleren. Målet er at den som flytter inn her, vil bli i nabolaget når det melder seg et behov for å bo i en annen type bolig. Det kan være unge som trenger flere soverom og vil ha en oversiktlig lekeplass like ved, og det kan være eldre som vil over i en mer lettstelt og tilpasset bolig og ha rolige og frodige omgivelser. Derfor skal vi skape et bomiljø med mangfold og variasjon i muligheter innen både boligtyper og felleskvaliteter. Dette er positivt for den enkelte, enten det er barn eller voksne det gjelder, og for stabiliteten bomiljøet som helhet. Jåtun skal ha kvaliteter som appellerer uansett hverdagsbehov, sier Odd-Are.

Husene i Skogen, det første boligprosjektet på Jåtun, er utviklet av Ineo Eiendom og Base Bolig i samarbeid med arkitektkontoret Helen & Hard.

Her, lunt mellom skog og beitemarker nederst i høydedraget mellom Jåttåvågen og Jåttånuten, er arbeidet i gang med de nye, populære leilighetene. Roy Klungtvedt, markedssjef i Ineo Eiendom, forteller om stor interesse for å bo i Husene i Skogen.

– Vi forsto tidlig at folk var nysgjerrige på prosjektet. Vi fikk mange henvendelser allerede før vi startet markedsføring, jungelordet gikk. Etter hvert fikk vi et stort antall navn på interessentlisten. Mange var såpass motiverte at de banket på døren til kontoret vårt for å sikre seg leilighet før vi kunne melde offisiell salgsstart. Ingen tvil om at Husene i Skogen og Jåtun er et attraktivt sted. For alle generasjoner, sier Klungtvedt.

Massivtre og godt bomiljø
Mange var i utgangspunktet nysgjerrige på Husene i Skogen på grunn av beliggenheten og dens mange kvaliteter. Etter hvert som brikker som planløsninger, materialvalg og arkitektur falt på plass, ble stadig flere interessenter overbevist.

Massivtre – framtidens byggemateriale

– Husene i Skogen oppføres i Massivtre. Spørreundersøkelser blant kunder viser at bruk av bærekraftige materialer og moderne energiløsninger blir viktigere og viktigere for folk. I tillegg er prosjektet tilrettelagt for fellesskap og sosial bærekraft. Husene i Skogen får flere verdifulle fellesskapsløsninger som felleshus med kjøkken, drivhus, bildeling, elsykler, gjestehybler, delerom med verktøy og mer, forteller Klungtvedt.

Fremtidsrettet teknologi tilpasset beboerne
Tidlig i prosjektplanleggingen ble det bestemt at Husene i Skogen skulle tilrettelegges med teknologi som fremmer trivsel, komfort og sosial samhørighet.

– I Husene i Skogen er vi forkant og leverer teknologi som skal gjøre livet enklere og mer sosialt for beboerne. Det er utviklet en egen app med felles aktivitetskalender, mulighet for å reservere i bildelingsordning, bestille gjestehybel og mye mer. Alle kan få boligen sin levert som smarthus, både komplett og delvis. I det store og hele er Husene i Skogen et fremtidsrettet prosjekt på mange måter. En fin start på Jåtun-utbyggingen, smiler Roy.

Jåtun skal bli et spennende, trygt og inkluderende sted å bo. Arkitekt Rakel Helling jobber nå tett med Jåttå Utbyggingsselskap med de overordnede tankene for hvordan man best kan legge til rette for et godt sosialt fellesskap.

– Vi er i tidligfase med planer som skal bidra til at de som flytter til Jåtun opplever fellesskap fra dag én. Idéen vi jobber med nå, er å utvikle flere ulike tun der naboene kan møtes og bli kjent med hverandre. Samtidig skal vi finne løsninger som blir verdifulle for folk i nabolaget og i distriktet ellers – noe som gjør Jåtun til en destinasjon. Klarer vi å skape et bomiljø med samhold og godt fellesskap, vil vi bidra med sosial bærekraft for området, forteller Rakel Helling i arkitektkontoret Helling Arkitekter.

GODE NABOER: Åsmund driver Vikinghestgården i Jåttåveien 53, like ved Husene i Skogen.

Spennende tunløsninger
Selv om prosjektgruppen er i oppstarten med konkrete planer for å bygge fellesskap, så begynner en klar retning å ta form. Jåttå-området har lange tradisjoner for gårdsdrift, og flere av de gårdene i området er bygget opp rundt åpne tun med plass til mange aktiviteter. Stedsnavnet Jåttå og historien har vært inspirasjon til Jåtun-navnet, og det inspirerer også arkitekten.

– Vi ser for oss at bebyggelsen organiseres rundt flere fellestun. Disse kan få forskjellige temaer og innhold deretter. Det kan for eksempel bli et «sportstun» med ulike apparater tilpasset alle generasjoner og et samlende felleshus. Kartleggingen av gode temaer for de ulike tunene er blant det vi jobber med nå, sier Helling.

Verdiskaping for hele nærområdet
Sammen med de andre i prosjektgruppen for Jåttå Utbyggingsselskap, jobber Helling også med innspill på hvordan alle andre, særlig de i dagens nabolag, kan nyte godt av verdiskapingen på Jåtun.

– Her er det mange muligheter. Vi ønsker å ramme inn boligområdet med en slags «grønn ring», rett og slett en god gangvei med attraksjoner. Det kan for eksempel bli ulike kunstinstallasjoner man kan oppleve langs veien. Det kan bli byens største sirkeltreningsløype med ulike treningsapparater strategisk plassert, eller det kan bli en stor «lekesirkel» med lekeutstyr og aktivitetsstasjoner. Her tenker vi sosiale soner for alle fra 0 til 100 år, dette kan gjøres på måter slik at alle generasjoner finner spennende aktiviteter langs den «grønne ringen», utdyper Helling.

På Jåtun skal det høstes av den rivende teknologiutviklingen innen energi, byggematerialer, velferd, deling, kommunikasjon og transport. Målet er å utvikle et boligområde som etterlever bærekraftsmålene innen det å bygge, bo og nyte.

– Vi er så heldige at vi jobber og virker i en region som ligger helt i front på mange teknologiområder relevante for byggebransjen. Kolumbus og Lyse er blant de vi allerede har initiert samarbeid og mulighetsstudier sammen med, forteller Tjelta, som har mer på hjertet: Kolumbus er ledende på offentlige transportløsninger, og her har vi blant annet tanker om ting som cargosykler og bildelingsordning for Jåtun. Lyse er et hestehode foran de fleste på både energi- og fiberteknologi. I disse dager undersøker vi sammen hvordan Jåtun kan møte morgendagens behov i energiløsninger, forteller Tom Rune Tjelta, daglig leder i Jåttå Utbyggingsselskap

Foregangseksempelet Husene i Skogen
Jåtun Utbyggingsselskap er et samarbeid mellom Base Bolig og Ineo Eiendom. Sammen står de to boligutviklerne bak Husene i Skogen, det første boligprosjektet på Jåtun i Stavanger. markedssjef i Ineo Eiendom, Roy Klungtvedt, kan fortelle at flere teknologiske innovasjoner allerede er implementert ved Husene i Skogen, hvor salget av trinn 2 er godt i gang.

3D illustrasjon av en leiligheter fra Husene i skogen

– Vi la ned mye godt arbeid i å finne fremtidsrettede løsninger innen eksempelvis byggematerialer, energiløsning, deling og kommunikasjon. Markedet responderte veldig godt på disse valgene, noe som gjorde Husene i Skogen til en salgsvinner i Stavanger i 2019, forteller Klungtvedt, og viser til valg av byggemateriale som eksempel: Det mest iøynefallende grepet ved Husene i Skogen, er at prosjektet oppføres i massivtre, et miljømessig godt valg i forhold til CO 2 , energibruk og annen ressursbruk. For beboerne har massivtre positive egenskaper som gir godt inneklima, isolerer, virker lyddempende og gir mindre støv og regulerer fuktighet bedre enn andre byggematerialer, forteller Klungtvedt.

Roy Klungtvedt – INEO Eiendom FOTO: INEO Eiendom

Teknologi = trivsel
Klungtvedt er dessuten opptatt av at teknologi kan fremme trivsel og sosial bærekraft.

– Vi må legge til rette for at beboerne får tilgang på digitale plattformer som gjør at naboene sammen kan bruke og nyte felleskvalitetene Jåtun får. Vi har utviklet et bokonsept kalt Heime, og her er en beboer-app sentralt. Med denne kan man gjøre alt fra å avtale en tur sammen til å reservere bil, sykler og utstyr i deleordningen, forteller Klungtvedt. Tjelta nikker. Når vi tenker teknologiske muligheter fra dag én i planleggingen, så er det for å legge til rette for en bærekraftig livsstil. En måte å leve på som reduserer ressursbruk og øker livskvalitet. På Jåtun skal vi få det til, smiler Tjelta.

– Beliggenheten må være den riktige hvis man skal lykkes i å skape en bærekraftig livsstil for de fremtidige beboerne. Her får Jåtun maks uttelling, forteller daglig leder i Jåtta Utbyggingsselskap, Tom Rune Tjelta.

Tjelta står med føttene godt plantet i gresset som snart blir vårgrønt, omgitt av gamle steingarder og kulturlandskap. Han har sola (og Sola) i ryggen og peker nedover mot Hinna Park og Gandsfjorden.

– Jåtun ligger perfekt til med tanke på fremtidens reisemønster der miljøvennlig mobilitet er prioritet nr. 1. Se bare: Like der nede er det flere tusen arbeidsplasser innen energi, finans, handel, service, idrett og mer. Enda nærmere suser lokal- og regionaltog langs Jærbanen og stopper på Jåttåvågen togstasjon. Derfra tar det ca. sju minutter før man er i Stavanger eller Sandnes sentrum. Vegnettet er velutbygd med gang- og sykkelstier og effektivt busstilbud. Den nye bussveien og den trafikale karuselløsningen muliggjør enda bedre kollektivtransport. Det er barnehager, skoler og idrettsanlegg bare minutter unna. Størrelser som Sentralsjukehuset i Rogaland og Universitetet i Stavanger ligger i gåavstand. Ingen tvil, Jåtuns beliggenhet er et ideelt utgangpunkt for en bærekraftig livsstil, sier Tjelta.

– Fellesskap er også bærekraft
Bærekraftig boligutvikling handler også om at de nye beboerne får et nærområde med mangfold av opplevelser og muligheter til å være sosiale.

– Jåtun skal bli mer enn et nytt boligområde, Jåtun skal bli en destinasjon. Vi jobber med planer for å tilføre utbyggingsområdet et mangfold av attraksjoner som beboerne kan nyte godt av. Her har vi allerede mange gode idéer. Etter hvert vil folk som bor i nabolaget i dag bli invitert til å komme med tips, råd og ønsker, slik at de også kan bli en del av det gode bomiljøet vi vil fremme her. Fellesskap er også bærekraft, smiler Tjelta.

Felleskap er også bærekraft, FOTO: Husene i skogen

Teknologi for en bærekraftig livsstil
Jåtuns nærområde har allerede mange kvaliteter som tilsier at folk vil trives i sitt nye nærområde, mener Tjelta.

– Vi ønsker å gjøre det lett for beboerne å bruke og nyte attraksjoner området allerede byr på: turmulighetene og naturen på Jåttå, den korte avstanden til fjorden og nærheten til Vikings hjemmebane og Stadionparken kjøpesenter – for å nevne noe. Gjennom teknologi, gjerne i form av en egen beboer-app, kan vi styrke forutsetningene for at folk bruker nærområdet, både sammen og alene, sier Tjelta, og legger til:

– Vi opplever en rivende teknologiutvikling innen energi, byggematerialer, velferd og deling. Dette skal vi høste av og sette i system. Målet er at Jåtun blir et boligområde med fremtidsrettede løsninger som gjør det mulig å oppnå bærekraftsmålene innen det å bo, bygge og nyte, smiler Tjelta.