Hinna Park blir en viktig del av nabolaget for alle som flytter til Jåtun. Nå planlegges den videre utviklingen av dette innholdsrike og mangfoldige området. Et av målene er å tilgjengeliggjøre Jåttåvågens fantastiske sjøfront.

Foto: Hinna park

– Vår ambisjon er å bli Nordens mest attraktive nærings-, bolig- og rekreasjonsområde, sier Kjetil Haver, markedssjef i Hinna Park. Og det er ingen tvil om at han mener alvor, nå som planene legges for siste fase av den storstilte utbyggingen i Jåttåvågen. I tillegg til nye arbeidsplasser og boliger skal store deler av sjøfronten åpnes for folk flest.
– En bystrand i området nedenfor tårnet er høyaktuelt i videreforedlingen av Hinna Park. Vi ønsker å skape en bydel der folk møtes også utenfor jobbsammenheng, og her har vi enestående gode muligheter til å utvikle fjordkanten. Disse områdene vil helt sikkert bli gode rekreasjons- og møtesteder også for de som flytter inn på Jåtun, sier Kjetil, som også kan
fortelle at andre deler av sjøfronten skal kunne nytes i utviklingsperioden. 
– Disse områdene er for fine til at de kan ligge brakk. Derfor må vi også gjøre noe midlertidig for å kunne åpne opp for resten av Hinna bydel, sier han.

Historien om Hinna Park er en historie om vellykket byutvikling. Man skal ikke mange år tilbake i tid før dette var et område nesten uten liv. I dag er det helt motsatt, med moderne boliger, arbeidsplasser, stadion, kjøpesenter, restauranter og butikker – og ikke minst flotte friområder. I 2019 ble det klart at Camar Eiendom, Entra, Stavanger Utvikling KF og Obos skal
utvikle siste halvpart av utbyggingen i Jåttåvågen: 275 dekar mellom sjøen og jernbanelinjen.
– Området skal etter planen fylles med 6000 arbeidsplasser og 1500 boliger. Investeringene er anslått til 10 milliarder kroner. Tar man med fase 1 av utbyggingen, som alt er gjennomført, vil det være 14.000 arbeidsplasser og 2500 boliger i Jåttåvågen om 20–25 år. Å ha alt på ett sted har en enorm verdi, med tanke på både bærekraft og livsstil, mener Kjetil, og utdyper:
– Her blandes jobb og fritid om hverandre. Før jobb velger mange av de som jobber her å ta seg en treningsøkt hos Arena treningssenter eller joggetur i de fine omgivelsene. I lunsjen har de mulighet til å shoppe i Stadionparken eller spise lunsj på Ostehuset. Når arbeidstiden er over, møtes kollegaer til middag på Sabi Sushi eller heie frem Viking på stadion. Jeg er helt sikker på at Hinna Park og Jåtun styrker hverandre, og i sum vil være et svært attraktivt sted å bo, jobbe og leve, smiler Kjetil.

Å være sosial og bli kjent med naboene er kanskje det viktigste for trivsel, stabilitet og tilhørighet i bomiljøet. Når vi bygger Jåtun, så legger vi til rette for mange gode og uformelle møtesteder mellom boligene, sier prosjektutvikler i Base Bolig, Odd-Are Njå.

Odd-Are Njå – Prosjektutvikler i Base Bolig

Godt naboskap kommer ikke av seg selv. Det fysiske miljøet må være slik at man enkelt kan møtes, både tilfeldig og planlagt. Der har vi mange gode idéer som nå er i ferd med å utformes til reelle planer, forteller Odd-Are. Det er tydelig at han er levende engasjert i forarbeidet med Jåtun, der målet er å bygge byens beste nabolag. Intet mindre.

Gode uterom for alle
På Jåtun er en av hovedtankene at boligene plasseres rundt ulike tun hvor beboerne kan bli kjent og tilbringe tid sammen. Det skal være lett å bevege seg mellom de ulike tunene, som får forskjellig innhold. Noen kan bli rendyrkede lekeplasser hvor barn og foreldre, eventuelt barnebarn og besteforeldre, kan møtes. Andre tun kan tilrettelegges med treningsapparater for aktive voksne, mens noen tun kan få rikholdige planteparseller. Mulighetene er mange.
– Vi planlegger de felles uterommene med både aktive og rolige soner for ulike aktiviteter og aldersgrupper. Det skal være lyse og lett orienterbare rom som oppleves som trygge. Et enkelt og oversiktlig gangveisystem skal danne strukturen i uteområdene, slik at det blir lett for orienteringshemmede og andre å finne fram. Her skal vi unngå øde eller bortgjemte restarealer som kan skape utrygghet, sier Odd-Are.

Hele livet på Jåtun
Foran seg på en ellers ryddig pult har Odd-Are ulike versjoner av et livshjul, alle rikt illustrert for å vise hvordan boligbehov kan endre seg over tid. Det er et mål å legge til rette for at den enkelte kan ha hele sin boligkarriere på Jåtun, også ved endret livssituasjon på grunn av alder, sykdom, samlivsbrudd eller annet, mener prosjektutvikleren. Målet er at den som flytter inn her, vil bli i nabolaget når det melder seg et behov for å bo i en annen type bolig. Det kan være unge som trenger flere soverom og vil ha en oversiktlig lekeplass like ved, og det kan være eldre som vil over i en mer lettstelt og tilpasset bolig og ha rolige og frodige omgivelser. Derfor skal vi skape et bomiljø med mangfold og variasjon i muligheter innen både boligtyper og felleskvaliteter. Dette er positivt for den enkelte, enten det er barn eller voksne det gjelder, og for stabiliteten bomiljøet som helhet. Jåtun skal ha kvaliteter som appellerer uansett hverdagsbehov, sier Odd-Are.

Husene i Skogen, det første boligprosjektet på Jåtun, er utviklet av Ineo Eiendom og Base Bolig i samarbeid med arkitektkontoret Helen & Hard.

Her, lunt mellom skog og beitemarker nederst i høydedraget mellom Jåttåvågen og Jåttånuten, er arbeidet i gang med de nye, populære leilighetene. Roy Klungtvedt, markedssjef i Ineo Eiendom, forteller om stor interesse for å bo i Husene i Skogen.

– Vi forsto tidlig at folk var nysgjerrige på prosjektet. Vi fikk mange henvendelser allerede før vi startet markedsføring, jungelordet gikk. Etter hvert fikk vi et stort antall navn på interessentlisten. Mange var såpass motiverte at de banket på døren til kontoret vårt for å sikre seg leilighet før vi kunne melde offisiell salgsstart. Ingen tvil om at Husene i Skogen og Jåtun er et attraktivt sted. For alle generasjoner, sier Klungtvedt.

Massivtre og godt bomiljø
Mange var i utgangspunktet nysgjerrige på Husene i Skogen på grunn av beliggenheten og dens mange kvaliteter. Etter hvert som brikker som planløsninger, materialvalg og arkitektur falt på plass, ble stadig flere interessenter overbevist.

Massivtre – framtidens byggemateriale

– Husene i Skogen oppføres i Massivtre. Spørreundersøkelser blant kunder viser at bruk av bærekraftige materialer og moderne energiløsninger blir viktigere og viktigere for folk. I tillegg er prosjektet tilrettelagt for fellesskap og sosial bærekraft. Husene i Skogen får flere verdifulle fellesskapsløsninger som felleshus med kjøkken, drivhus, bildeling, elsykler, gjestehybler, delerom med verktøy og mer, forteller Klungtvedt.

Fremtidsrettet teknologi tilpasset beboerne
Tidlig i prosjektplanleggingen ble det bestemt at Husene i Skogen skulle tilrettelegges med teknologi som fremmer trivsel, komfort og sosial samhørighet.

– I Husene i Skogen er vi forkant og leverer teknologi som skal gjøre livet enklere og mer sosialt for beboerne. Det er utviklet en egen app med felles aktivitetskalender, mulighet for å reservere i bildelingsordning, bestille gjestehybel og mye mer. Alle kan få boligen sin levert som smarthus, både komplett og delvis. I det store og hele er Husene i Skogen et fremtidsrettet prosjekt på mange måter. En fin start på Jåtun-utbyggingen, smiler Roy.